Privaatsuspoliitika

Shaken OÜ (edaspidi Veebipood) on võtnud endale kohustuse kaitsta Veebipoe klientide ja kasutajate privaatsust.  

Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Veebipood järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Veebipood isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. 

Isikuandmete kogumine 
Isikuandmed on andmed, mida Veebipood kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. 

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel: 

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud  kontakteerumisviis, pangakonto number, maksekaardi detailid, klienditoe andmed, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu) esitamisel meie veebisaidil;
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
  • lisaks eeltoodule on Veebipoel õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Veebipoe tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Veebipood avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Veebipoele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport. Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete säilitamine ja pärimine
Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: info@shakenbrand.com.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus
Veebipood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kõiki Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kliendi õigused 

Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui Veebipood töötleb kliendi isikuandmeid viimase nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@shakenbrand.com.

Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@shakenbrand.com.